دانلود نرم افزار تناسب اندام Runkeeper 6.7 – اندروید

دانلود نرم افزار تناسب اندام Runkeeper 6.7 – اندروید
Runkeeper برنامه قدرتمندی به منظور تناسب اندام و اندازه گیری سرعت و میزان پیاده روی می باشد. کاربران این برنامه با داشتن وزن نموداری برنامه می توانند پروژه های پیاده روی و دویدن خود را در برنامه وارد نمایند و میزان فعالیت خود را درج نمایند. این برنامه با داشتن امکان نمایش روی نقشه اطاعات […]

 • YARPP powered by AdBistro

  دانلود نرم افزار تناسب اندام Runkeeper 6.7 – اندروید

  Runkeeper برنامه قدرتمندی به منظور تناسب اندام و اندازه گیری سرعت و میزان پیاده روی می باشد. کاربران این برنامه با داشتن وزن نموداری برنامه می توانند پروژه های پیاده روی و دویدن خود را در برنامه وارد نمایند و میزان فعالیت خود را درج نمایند. این برنامه با داشتن امکان نمایش روی نقشه اطاعات […]

 • YARPP powered by AdBistro

  دانلود نرم افزار تناسب اندام Runkeeper 6.7 – اندروید

  کرمان نیوز

  0 Comments

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.