طراحی قطعات صنعتی Rhinoceros 5.13.60404.13390 SR13

طراحی قطعات صنعتی Rhinoceros 5.13.60404.13390 SR13
Rhinoceros نام نرم افزاری قدرتمند می باشد که به شما برای طراحی قطعات صنعتی کمک میکند و در سال ۱۹۸۰ توسط برادران مک نیل در متولد شد .این نرم افزار به شما برای طراحی سه بعدی مکانیکی ، شبیه سازی محصول ،ایجاد قالب و … کمک میکند. از دیگر موارد استفاده این نرم افزار در […]

 • YARPP powered by AdBistro

  طراحی قطعات صنعتی Rhinoceros 5.13.60404.13390 SR13

  Rhinoceros نام نرم افزاری قدرتمند می باشد که به شما برای طراحی قطعات صنعتی کمک میکند و در سال ۱۹۸۰ توسط برادران مک نیل در متولد شد .این نرم افزار به شما برای طراحی سه بعدی مکانیکی ، شبیه سازی محصول ،ایجاد قالب و … کمک میکند. از دیگر موارد استفاده این نرم افزار در […]

 • YARPP powered by AdBistro

  طراحی قطعات صنعتی Rhinoceros 5.13.60404.13390 SR13

  عکس

  Comments are closed.