Tag: سواد

دانلود فیلم آموزش بالابردن سواد مالی

دانلود فیلم آموزش بالابردن سواد مالی
در این دوره آموزشی کاربران می توانند یک سواد کلی مالی را بدست آورده و برای مدیریت اعتبارات مالی و همچنین حسب و کتاب زندگی خود تکنیک های پیشرفته ای را فرا بگیرند. این سواد مالی کمک می کند تا یک برنامه ریزی کامل صورت گرفته و فرد در زندگی سالانه خودش بتواند هزینه های […]

  • YARPP powered by AdBistro

    دانلود فیلم آموزش بالابردن سواد مالی

    در این دوره آموزشی کاربران می توانند یک سواد کلی مالی را بدست آورده و برای مدیریت اعتبارات مالی و همچنین حسب و کتاب زندگی خود تکنیک های پیشرفته ای را فرا بگیرند. این سواد مالی کمک می کند تا یک برنامه ریزی کامل صورت گرفته و فرد در زندگی سالانه خودش بتواند هزینه های […]

  • YARPP powered by AdBistro

    دانلود فیلم آموزش بالابردن سواد مالی