Tag: فروشنده

دانلود فیلم آموزش تبدیل شدن به فروشنده هدف محور

دانلود فیلم آموزش تبدیل شدن به فروشنده هدف محور
در این دوره آموزشی شما با نویسنده کتاب های پرفروش و رهبر فروش شرکت های مختلف خانم لیزا ارل مک لئود همراه خواهید شد و می توانید تا کسب و کار خود را توسط اطلاعات بالای این استاد به سطح فروش اپل برسانید. این دوره شامل تحقیقات جامع که فروشندگان می بایستی روی آن تمرکز […]

  • YARPP powered by AdBistro

    دانلود فیلم آموزش تبدیل شدن به فروشنده هدف محور

    در این دوره آموزشی شما با نویسنده کتاب های پرفروش و رهبر فروش شرکت های مختلف خانم لیزا ارل مک لئود همراه خواهید شد و می توانید تا کسب و کار خود را توسط اطلاعات بالای این استاد به سطح فروش اپل برسانید. این دوره شامل تحقیقات جامع که فروشندگان می بایستی روی آن تمرکز […]

  • YARPP powered by AdBistro

    دانلود فیلم آموزش تبدیل شدن به فروشنده هدف محور

    سایت خبری زندگی