Tag: Sass

دانلود فیلم آموزش جامع Sass

Sass به مجموعه ای از ابزارها اتلاق می شود که می تواند در زمینه بهبود عملکرد سازمانی یاری دهنده بوده و سبک های نوینی را شامل شود. شما در این دوره آموزشی می توانید تا از متغیرها و ماکرو متغیرهای مربوط به این سرفصل ها آشنایی کامل پیدا کرده و ر نهایت بتوانید تا با […]

اس ام اس

آخرین اخبار ورزشی