Tag: This War of Mine

معرفی بازی This War of Mine

یکی دیگر از بهترین‌های سبک بقا، بازی This War of Mineاست. این اثر زندگی مردمان را طی یک جنگ به نمایش می‌گذارد و وظیفه شما به عنوان یک بازیکن این است که از دست سربازها پنهان شوید، منابع و تجهیزات موردنیاز را جمع‌آوری کنید و از همه مهم‌تر اینکه تصمیماتی بگیرید که امنیت شما و دوستان‌تان را حفظ کند.

معرفی بازی This War of Mine
معرفی بازی This War of Mine